Špičkový výrobek: Automatické podavače

Pro nejrůznější zpracovatelská centra a stroje kovozpracujícího a plastového průmyslu – např. lisovny, hutě, drátovny, válcovny plechů ad. – nabízíme elektronicky řízený strojový systém s možností dovybavení, který budí mezinárodní pozornost a který s přesností na 2 až 3 setiny mm (!) a s vysokou rychlostí dokáže podat profily, plechy, vazníky, trubky a řetězy všech velikostí i druhů do ohýbacích, lisovacích, formovacích a svařovacích strojů a přeformovat je a přitom např. i umožňuje výrazně přesnější vedení svářecího drátu při svařování v ochranné atmosféře.
Tyto automatické podavače EHVO poskytují svým uživatelům výrazné zvýšení produktivity, lepší kvalitu zpracování a výrazný pokles zmetkovitosti, úsporu nákladné manuální činnosti, nižší spotřebu energie a přátelštější výrobní proces s ohledem na životní prostředí.