EHVO Sonderanlagenbau GmbHZřeknutí se odpovědnosti
Společník a jednatel:
Dipl.-Ing. Dietrich Vogel
Kühnhaider Hauptstraße 38
09496 Marienberg / OT Kühnhaide
Germany (Německo)

Tel.:      +49 37364 88802
Fax:      +49 37364 8236
E-Mail: info@ehvo.de

DIČ (Ust.-Id.-Nr.): DE 140976783
IČO (Steuer-Nr.): 228/189/00604Gefördert vom Bundesministeriumfür Wirtschaft
und Energie aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages.

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vypracován s co největší svědomitostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme dle § 7 odst. 1 zákona o televizi a médiích odpovědni za vlastní obsah na těchto stránkách dle obecných zákonů. Podle § 8 až 10 zákona o televizi a médiích nejsme jako poskytovatel služeb nicméně zavázáni kontrolovat nebo podle situace zjišťovat a upozorňovat na okolnosti vedoucí k nezákonné činnosti u zprostředkovaných nebo uložených cizích informací. Povinnost odstranit nebo znemožnit přístup k informacím dle obecných zákonů zůstává tímto nedotčena. Odpovědnost za výše uvedené je možná až od okamžiku znalosti konkrétního porušení zákona. Při zjištění odpovídajícího porušení zákona tento obsah bez prodlení odstraníme.

Ručení za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tyto cizí obsahy nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný jejich provozovatel nebo poskytovatel služeb. Odkazované stránky byly k okamžiku vytvoření odkazu přezkoumány na možné porušení zákona. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku vytvoření odkazu zjištěn. Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétního podezření na porušení zákona požadována. V případě zjištění protiprávního obsahu tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo
Obsahy a díla zveřejněná provozovatelem na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, použití a každý další způsob využití mimo hranice autorského zákona vyžaduje písemné svolení dotyčného autora nebo zhotovitele. Stahování nebo kopírování těchto stránek je pro soukromé, nekomerční účely povoleno. Pokud obsah nebo jeho část na těchto stránkách nebyly zhotoveny provozovatelem, musí být zohledněno autorské právo třetí osoby. Především jsou obsahy třetích osob jako takové označeny. Pokud by Vám i tak bylo známo porušení autorského zákona, prosíme Vás o odpovídající upozornění. V případě zjištění protiprávního obsahu tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Zdroj: eRecht24 Disclaimer