Produkt najwyższej jakości: zautomatyzowane zespoły
profilujące materiał do obróbki

Do różnych centrów obróbkowych i obrabiarek znajdujących zastosowanie w branży obróbki metalu i tworzyw sztucznych, np. w tłoczniach, rurowniach, zakładach wyrabiających druty, walcowniach firma EHVO oferuje modułowy zespół maszyn sterowanych elektronicznie. System ten wzbudza wielkie zainteresowanie na rynkach międzynarodowych. Jest on w stanie, z dokładnością od dwóch do trzech setnych milimetra oraz dużą prędkością, profilować pod wytłaczarki, obrabiarki i automaty spawalnicze dowolne rodzaje drutów profilowych, blach, taśm, rur, czy łańcuchów o różnych wielkościach. Umożliwia przy tym np. o wiele dokładniejsze prowadzenie drutu spawalniczego podczas spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych.
Dzięki profilarkom EHVO użytkownicy osiągają wyraźny wzrost produktywności, lepszą jakość wytworzonego produktu przy znacznym spadku procentu braków, oszczędzają na kosztownych czynnościach wykonywanych manualnie, zużywają mniej energii, a sam proces produkcyjny jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska.